Medul·la espinal: la seva anatomia, funció i malaltia

Definició de medul·la espinal

Què és la medul·la espinal?

medul · la espinal (espinalcordó), o també anomenada medul·la espinal, és un conjunt de fibres nervioses que recorren la columna vertebral, que s'estén des de la part inferior del cervell fins a la part baixa de l'esquena. Aquesta col·lecció de teixit és de fet relativament petita, només pesa 35 grams i un diàmetre d'aproximadament 1 cm.

Tot i que és petit, aquest òrgan té un paper vital en el sistema nerviós humà. Juntament amb el cervell, la medul·la espinal dirigeix ​​el sistema nerviós central que coordina les activitats humanes quotidianes, com moure's, sentir dolor o altres sensacions (calor i fred, vibracions, agudes i sordes), per controlar diverses funcions corporals, com la respiració, pressió arterial o batec del cor.

En el funcionament del sistema nerviós central, el cervell és el centre de comandament del vostre cos. Mentre que la medul·la espinal és la via dels missatges enviats pel cervell al cos i del cos al cervell. A més, la medul·la espinal també és un centre per coordinar les accions reflexes del cos que no depenen del cervell.