Meningitis: símptomes, causes, fins al tractament •

Definició

Què és la meningitis?

La meningitis és una infecció que fa que les membranes al voltant del cervell i la medul·la espinal (meninges) s'inflamin. La meningitis també es coneix com a inflamació del revestiment del cervell. Alguns dels símptomes habituals de la meningitis són mal de cap, febre i rigidesa del coll (rigidesa del coll).

Aquesta malaltia sovint és causada per una infecció viral, però també pot ser causada per una infecció bacteriana, fúngica o parasitària.

La inflamació del revestiment del cervell causada per virus tendeix a ser menys perillosa que les causades pels bacteris. Tot i així, alguns altres casos poden posar en perill la vida.

Mentrestant, la inflamació del revestiment del cervell a causa dels fongs és un tipus rar. Això sol passar en persones que tenen un sistema immunitari feble.

En el tractament de la meningitis, és important conèixer la causa de la inflamació en el revestiment del cervell perquè cada causa requereix un tractament diferent.

Què tan freqüent és l'encefalitis?

La inflamació del revestiment del cervell es pot produir a qualsevol edat. Tanmateix, la meningitis afecta amb més freqüència a persones amb sistemes immunitaris debilitats, com ara nens, persones grans i persones amb VIH/SIDA.